Go directly to content
Naar de homepage

Intermediairdagen

Intermediairdagen 2018 gemist?

U kunt de opnames van alle themasessies terugkijken.

Mijn Intermediairdagen

Partners

Voor de Intermediairdagen werkt de Belastingdienst samen met:

Logius, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Checkout
Stichting Betrouwbare Afrekensystemen
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
UWV
Ondernemersplein
Forum Fiscaal Dienstverleners
Standard Business Reporting