Go directly to content
Naar de homepage

Intermediairdagen

Intermediairdagen 2019 gemist?

U kunt de opnames van alle themasessies terugkijken.

Community

U kunt uw vragen over de presentaties en stands stellen in de online community.

Mijn Intermediairdagen

Intermediairdagen 2019

Partners

Voor de Intermediairdagen werkt de Belastingdienst samen met:

Logius, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Checkout
Stichting Betrouwbare Afrekensystemen
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Ondernemersplein
Forum Fiscaal Dienstverleners
Standard Business Reporting