Go directly to content
Naar de homepage

Intermediairdagen

Inschrijven Intermediairdagen 2019

Locaties & data

Tien events op locatie en twee online.

Programma

In het programma vindt u alle thema's die op de Intermediairdagen 2019 behandeld worden.

Mijn Intermediairdagen

Intermediairdagen 2019

Partners

Voor de Intermediairdagen werkt de Belastingdienst samen met:

Logius, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Checkout
Stichting Betrouwbare Afrekensystemen
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
UWV
Ondernemersplein
Forum Fiscaal Dienstverleners
Standard Business Reporting