Ga direct naar de inhoud
Belastingdienst, onderdeel van de Rijksoverheid - Naar de homepagina
Home

Inhoud programma en organisatie

De Belastingdienst wil eraan bijdragen dat fiscaal dienstverleners hun fiscale kennis en inzicht op peil houden om die te benutten voor hun klanten. Daarom biedt de Belastingdienst u door het jaar heen een forum, kennissessies en kort na Prinsjesdag het kennisevenement Intermediairdagen.

De Belastingdienst wil bevorderen dat burgers en bedrijven vrijwillig hun verplichtingen nakomen. Daarin spelen fiscaal dienstverleners een cruciale rol. Zij verzorgen immers de belastingzaken van veel burgers en bedrijven. Daarom werkt de Belastingdienst samen met fiscaal dienstverleners en hun koepelorganisaties. Daarnaast houden vakgenoten elkaar op de hoogte.

Tijdens de Intermediairdagen van 7 - 11 december 2020 gaf de Belastingdienst fiscaal dienstverleners exclusief en in een vroeg stadium informatie over de meest actuele informatie uit het nieuwe Belastingplan, over relevante ontwikkelingen in de fiscale markt en over nieuwe wet- en regelgeving. Zodat u op de hoogte bent en klanten zo goed mogelijk kunt informeren. Gespreksonderwerpen waren bijvoorbeeld: btw ondernemerschap, Wet Deregulering Arbeidsrelaties (DBA), fiscale zaken en het buitenland en schenk- en erfbelasting.

Betrokken medewerkers Intermediairdagen

Er zijn veel belastingdienstmedewerkers betrokken bij het mogelijk maken van de online Intermediairdagen. Het ontwikkelen, plannen, organiseren en coördineren van de virtuele Intermediairdagen 2020 werd gedaan door een speciaal projectteam. Op de foto ziet u de leden van dit team. De foto is gemaakt in 2019.


Deze foto is gemaakt in 2019