Go directly to content
Naar de homepage

Privacy

De Belastingdienst gebruikt uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor we ze hebben ontvangen. Daarmee voldoen wij aan de privacywetgeving.

Uw privacy bij de balie en BelastingTelefoon

Als u vragen hebt, kunt u terecht bij de BelastingTelefoon of onze balies. Bij telefonische beantwoording van vragen, maken we zoveel mogelijk gebruik van de informatie die bij ons beschikbaar is. Omdat veel van deze gegevens persoonlijk zijn, vinden we het erg belangrijk om na te gaan of we de juiste persoon spreken. Zodat de informatie alleen terecht komt bij de mensen die daar recht op hebben. Daarom vragen we u bij een bezoek aan onze balies om een geldig identiteitsbewijs. En als u de BelastingTelefoon belt met een vraag waarvoor we in uw persoonlijke gegevens moeten kijken, vragen wij u eerst gegevens te noemen die alleen u weet.

Let op!

Specifieke persoonsinformatie verstrekken we telefonisch nooit. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om burgerservicenummers, geboortedata en adresgegevens.

Hoe gaan wij om met persoonsgegevens die u achterlaat op onze website?

Daar waar uw persoonsgegevens verwerkt worden, staat precies vermeld welke gegevens voor welke doeleinden gebruikt worden. Wij gebruiken uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze hebt achtergelaten. Als u bijvoorbeeld op onze website uw naam en adres invult voor het toezenden van een formulier, gebruiken wij deze gegevens niet om u ook andere formulieren te sturen.

Gegevens kunnen ook worden gebruikt voor opsporing, als via de site strafbare feiten worden gepleegd of strafbare uitlatingen worden gedaan (en verdere uitzonderingen zoals genoemd in artikel 43 Wet bescherming persoonsgegevens). Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld. Voor alle verwerkingen van persoonsgegevens geldt dat alleen die gegevens worden gebruikt die u zelf actief hebt achtergelaten.

Wat is de Wet bescherming persoonsgegevens?

De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) helpt de privacy van burgers te beschermen. De Wbp is onder andere van toepassing op gegevens die verwerkt worden via websites van ministeries.
Het College bescherming persoonsgegevens is toezichthouder op de Wet bescherming persoonsgegevens.
Bekijk of download de Wet bescherming persoonsgegevens op Overheid.nl.

Wat zijn persoonsgegevens?

Een persoonsgegeven is informatie die herleidbaar is tot een persoon. Voorbeeld van een persoonsgegeven is een naam of een huisadres, maar ook e-mailadressen kunnen persoonsgegevens zijn.

Gebruik van anonieme bezoekersgegevens

Voor de meting van webstatistieken verzamelen wij anonieme gegevens over het gebruik van deze website. Door analyse van de verzamelde gegevens kan de website worden verbeterd en kunnen wij onze dienstverlening verder optimaliseren. De verzamelde gegevens worden niet voor een ander doel gebruikt of aan derden ter beschikking gesteld.

Het gaat om de volgende gegevens: uw IP-adres, het adres van uw internetprovider, de browser die u gebruikt (zoals Internet Explorer of Firefox), het tijdstip en de duur van uw bezoek en welke pagina’s u hebt bezocht. Ook wordt gebruikgemaakt van cookies. Een cookie is een bestand dat op uw computer wordt opgeslagen en waarmee u bij een vervolgbezoek op onze website kunt worden herkend. Cookies bevatten slechts een uniek nummer en geen persoonsgegevens. Wij gebruiken IP-adressen en cookies niet om u persoonlijk te identificeren. Cookies kunnen niet worden gebruikt om u op websites van derden te identificeren. Als u bezwaar hebt tegen het gebruik van cookies, dan kunt u dit in uw browser instellen.