Ga direct naar de inhoud
Naar de homepage van Intermediairdagen

Invordering Corona

Uitstel van betalen en betalingsregeling (15.50 - 16.25)

Vanwege de coronacrisis zijn door het Kabinet een aantal maatregelen genomen waaronder ook fiscale maatregelen. Dit heeft invloed op de invordering van belastingen.

Tijdens de afgelopen maanden is aan ruim 196.000 ondernemers bijzonder uitstel van betaling verleend. Deze ondernemers konden door de coronacrisis niet aan hun betalingsverplichtingen bij de Belastingdienst voldoen. Totaal is er voor 12 miljard uitstel van betaling verleend. Alle ondernemers die het betreft, ontvangen van de Belastingdienst een voorstel voor een betalingsregeling voor afbetaling van deze belastingschuld.

Deze sessie staat geheel in het teken van het ‘bijzonder uitstel van betaling’ en de betalingsregeling die door de Belastingdienst wordt aangeboden.

Deze sessie is bedoeld voor alle fd’ers, voorkennis is niet vereist.

Informatiemarkt

Ondernemers die vanwege de coronacrisis niet aan hun betalingsverplichtingen bij de Belastingdienst kunnen voldoen, krijgen de mogelijkheid om bijzonder uitstel van betaling aan te vragen. De ondernemers die hier gebruik van maken, ontvangen van de Belastingdienst een voorstel voor een betalingsregeling om deze belastingschuld af te betalen.

Voor vragen over dit bijzonder uitstel en andere invorderingsvragen kunt u terecht op de informatiemarkt Invordering

Op het moment dat uw cliënt met dwanginvordering te maken krijgen, roept dat vaak veel vragen op. We zijn ons ervan bewust dat de situatie waarin uw cliënt zich bevindt het niet makkelijk maakt contact met ons te zoeken. Maar juist in de gevallen waarin er sprake is van het niet direct kunnen nakomen van de financiële verplichtingen is dat wel van harte aan te bevelen. De medewerkers op de Informatiemarkt kunnen u uitleg geven over de mogelijkheden van betalingsregelingen en verzoeken om uitstel. Ook met vragen over beslag, aansprakelijkheid, sanering of schuldsanering kunt u bij hen terecht.

Sprekers


Jasper Graaff
Invordering

Sara van Vlerken
Regisseur Forum Fiscaal Dienstverleners

René Blaak
Invordering

René van Iersel
Invordering

Standhouder


Neel Noorman
Invordering