Go directly to content
Naar de homepage

FIOD

De Belastingdienst intensiveert toezicht en invordering Omzetbelasting o.a. door meer aandacht voor de OB Balansschuld. Het doel daarbij is het tijdig melden van afdrachtverschillen omzetbelasting. Zodoende wordt een gedragsverandering beoogd waarbij de ondernemer/dienstverlener vrijwillig en tijdig na het constateren van het afdrachtverschil een suppletie aangifte omzetbelasting in dient.

De FIOD geeft in haar presentatie mogelijke risico’s aan bij het (opzettelijk) niet indienen van een suppletie aangifte omzetbelasting.