Ga direct naar de inhoud
Naar de homepage van Intermediairdagen

Formeel Recht


2 sessies: Boete in het Formeel Recht (13.20 - 13.50 uur en 16.10 - 16.40 uur)

De termen verzuimboete en vergrijpboete komt u in de praktijk regelmatig tegen. Een boete bij niet tijdige of onjuiste naleving van fiscale verplichtingen. Dit geldt niet alleen voor belastingplichtigen. Ook anderen zoals adviseurs, boekhouders en intermediairs kunnen een boete krijgen.

In deze sessie leggen wij de verschillen tussen verzuimboete en vergrijpboete uit. Hierin nemen we de beboetbaarheid bij derden mee, met het oog op: medeplegen, doen plegen, uitlokken en medeplichtigheid.

Daarnaast staan we stil bij de belastingrente. Soms onterecht berekend? Of toch niet?

Voor het bijwonen van deze sessie is voorkennis over dit onderwerp niet nodig. De sessie wordt twee keer in het programma gegeven.

Sprekers


mr. Robert Kamphuis
Vaktechnisch coördinator formeel recht MKB Groningen, Friesland en Drenthe

Mr. drs. (Alex) A.J. Meijer
Vakcoördinator formeel recht MKB Amsterdam

René van Iersel
Fiscalist Belastingdienst

Ferry Hoogerheijde
Controlespecialist/coördinator (starters)voorlichtingen

Peter Abrahams
Vakcoördinator formeel recht MKB Zuid