Go directly to content
Naar de homepage

Internationaal

Sessie grensoverschrijdend werken: gevolgen voor de LH en IB
(14.40 – 15.05 uur) en (17.00 – 17.25 uur)

Steeds meer mensen werken internationaal. Denk daarbij niet alleen aan reizen naar verre landen voor zakelijke doeleinden.
Een werknemer die in Nederland woont en in België of Duitsland arbeid verricht werkt al grensoverschrijdend.

Weet u in welk land deze werknemer zijn inkomstenbelasting moet betalen? Op welke wijze wordt dubbele belastingheffing voorkomen? Verandert dat als hij uitgezonden wordt door zijn Nederlandse werkgever om (tijdelijk) in het buitenland te werken?

Wanneer moet de Nederlandse werkgever nog loonheffing inhouden? Hoe zit het met de sociale zekerheid? In welk land worden de premies daarvoor betaald? Allemaal vragen waarmee een werknemer die internationaal werkzaam is geconfronteerd wordt.

Team GWO, een samenwerkingsverband tussen de Nederlandse, Duitse en Belgische belastingdiensten, informeert u over de fiscale gevolgen en consequenties voor de sociale zekerheid bij grensoverschrijdend werken. Wij zullen praktische informatie delen, zoals vindplaatsen op het internet met (teksten van) belastingverdragen, stroomschema’s en brochures die u kunnen helpen bovenstaande vragen zelf te beantwoorden.

Zijn er vragen die u graag beantwoord ziet, dan nodigen wij u uit om onze korte informatiesessie (25 min) bij te wonen. Deze sessie is ook geschikt voor fiscale dienstverleners met basiskennis over dit onderwerp.

Wij kijken uit naar uw komst!

Downloads en handige links

Standhouders en sprekers


Peter Gense
Voorlichter Team GWO (Grensoverschrijdend werken en ondernemen)

Anela Kovacevic
Voorlichter Team GWO (Grensoverschrijdend werken en ondernemen)

Nicole Janssen
Voorlichter Team GWO (Grensoverschrijdend werken en ondernemen)

Jan Meijs
Voorlichter Team GWO (Grensoverschrijdend werken en ondernemen)