Go directly to content
Naar de homepage

Invordering

Op het moment dat uw cliënt met dwanginvordering te maken krijgen, roept dat vaak veel vragen op. We zijn ons ervan bewust dat de situatie waarin uw cliënt zich bevindt het niet makkelijk maakt contact met ons te zoeken. Maar juist in de gevallen waarin er sprake is van het niet direct kunnen nakomen van de financiële verplichtingen is dat wel van harte aan te bevelen. De medewerkers op de Informatiemarkt kunnen u uitleg geven over de mogelijkheden van betalingsregelingen en verzoeken om uitstel. Ook met vragen over beslag, aansprakelijkheid, sanering of schuldsanering kunt u bij hen terecht.

Sprekers/standhouders


Mariëtte Kok
Teamleider serviceteam Landelijk Incassocentrum

Pieter de Waard
Specialist Invorderig

Eric Smit
Teamleider team insolventie Landelijk Incasso Centrum

Jan van der Meer
Specialist Invordering

Jack Graus
Specialist Invordering

mr. R.P. (Rob) van Zon
Vaktechnisch adviseur invordering Landelijk Incasso Centrum

Neel Noorman-van der Woude
Behandelfunctionaris Invordering

Kijk ook op