Ga direct naar de inhoud
Naar de homepage van Intermediairdagen

Loonheffingen

Voor het thema loonheffingen zijn 2 verschillende sessies te volgen op 2 momenten in het programma.

Sessie 1: Premiedifferentiatie WW en Brexit (13.20 – 13.55 uur)

Op 27 oktober 2020 is een brief naar de Tweede Kamer verzonden waarin stond dat binnen de premiedifferentiatie WW de 30% herzieningssituatie ook in 2021 wordt opgeschort. Daardoor wijzigt de inhoud van deze presentatie.

Het eerste deel van deze presentatie zal nog steeds in het teken staan van de premiedifferentiatie WW. Hierin staat de vraag centraal: 'Zorgt een uitbreiding van het aantal arbeidsuren voor het ontstaan van een oproepovereenkomst'?

Daarna nemen wij u mee in de gevolgen voor de sociale zekerheid van de Brexit. Op 1 januari 2021 gaat er wat veranderen voor medewerkers die in het Verenigd Koninkrijk werken of gaan werken of die vanuit het Verenigd Koninkrijk in Nederland werken of gaan werken. Wij helpen graag u hierop voor te bereiden.

Voor het onderwerp premiedifferentiatie WW is voorkennis nodig. Kijk hiervoor de presentatie van vorig jaar.

Zie ook

kennisdocument premiedifferentiatie WW

Sessie 2: Actualiteiten (15.00 – 15.35 uur)

De uitbraak van het coronavirus heeft een grote impact op het openbare leven en werkgevers. Het kabinet heeft extra fiscale maatregelen genomen vanwege het coronavirus.

Welke maatregelen zijn genomen op het gebied van de loonheffingen? En welke thuiswerkfaciliteiten kunnen onbelast worden versterkt? Wij praten u graag bij over deze maatregelen.

Daarnaast helpen wij u graag om goed voorbereid het nieuwe jaar in te gaan. We bespreken de wijzigingen in de loonheffingen per 1 januari 2021.

Voor het bijwonen van deze sessie is voorkennis over dit onderwerp niet nodig.

Zie ook:

handboek loonheffingen

forum salaris

 

Sprekers


mr. Nanda Boets
Specialist Loonheffingen

Elianne Blom
Specialist Loonheffingen

mr. Henk Keizer
Specialist Loonheffingen

Simone Penterman
Specialist Loonheffingen

drs. Edith de Bourgraaf
Specialist Loonheffingen
Gajan Paramanathan, MSc
Specialist Loonheffingen

Informatiemarkt Loonheffingen

Dit jaar gaat het allemaal wat anders dan u gewend bent, maar u kunt nog steeds digitaal bij ons terecht met al uw vragen over de loonheffingen. Dit kunnen inhoudelijke vragen zijn uit een sessie die u gevolgd heeft, dit mogen ook andere vragen zijn op het gebied van de loonbelasting, de premies volksverzekeringen, de werknemersverzekeringen en de Zorgverzekeringswet. Vragen over het onderdeel DBA kunt u hier stellen.

Wij staan (digitaal) voor u klaar.

Standhouders


Mark Hidders
Specialist Loonheffingen

Herma Steenbergen
Specialist Loonheffingen
Toon van der Galiën
Specialist Loonheffingen