Ga direct naar de inhoud
Naar de homepage van Intermediairdagen

Loonheffingen

Voor het thema loonheffingen zijn 2 verschillende sessies te volgen op 2 momenten in het programma.

Sessie 1: Premiedifferentiatie WW (13.20 – 13.55 uur)

Werkgevers betalen vanaf 1 januari 2020 een lagere WW-premie voor werknemers met een vast contract dan voor werknemers met een flexibel contract.

Inmiddels zijn we bijna een jaar verder. In deze presentatie bespreken we de veel voorkomende praktijkvragen. Is de hoge premie verschuldigd zodra het aantal arbeidsuren wordt uitgebreid? Zorgt een uitbreiding van het aantal arbeidsuren voor het ontstaan van een oproepovereenkomst?

Daarnaast nemen wij u nogmaals mee in de herziening van de premie: De herziening voor overwerk is opgeschort waardoor in 2020 slechts in 1 situatie hoeft te worden herzien, maar hoe gaat dat in 2021? De uren beginnen op 1 januari aanstaande al te tellen. Wij helpen u om goed voorbereid aan 2021 te beginnen.

Voor het bijwonen van deze sessie is voorkennis over dit onderwerp nodig. Kijk hiervoor de presentatie van vorig jaar.

Zie ook

kennisdocument premiedifferentiatie WW

Sessie 2: Actualiteiten (15.00 – 15.35 uur)

De uitbraak van het coronavirus heeft een grote impact op het openbare leven en werkgevers. Het kabinet heeft extra fiscale maatregelen genomen vanwege het coronavirus.

Welke maatregelen zijn genomen op het gebied van de loonheffingen? En welke thuiswerkfaciliteiten kunnen onbelast worden versterkt? Wij praten u graag bij over deze maatregelen.

Daarnaast helpen wij u graag om goed voorbereid het nieuwe jaar in te gaan. We bespreken de wijzigingen in de loonheffingen per 1 januari 2021.

Voor het bijwonen van deze sessie is voorkennis over dit onderwerp niet nodig.

Zie ook:

handboek loonheffingen

forum salaris

 

Sprekers


mr. Nanda Boets
Specialist Loonheffingen

Elianne Blom
Specialist Loonheffingen

mr. Henk Keizer
Specialist Loonheffingen

Simone Penterman
Specialist Loonheffingen

drs. Edith de Bourgraaf
Specialist Loonheffingen
Gajan Paramanathan, MSc
Specialist Loonheffingen

Informatiemarkt Loonheffingen

Dit jaar gaat het allemaal wat anders dan u gewend bent, maar u kunt nog steeds digitaal bij ons terecht met al uw vragen over de loonheffingen. Dit kunnen inhoudelijke vragen zijn uit een sessie die u gevolgd heeft, dit mogen ook andere vragen zijn op het gebied van de loonbelasting, de premies volksverzekeringen, de werknemersverzekeringen en de Zorgverzekeringswet. Vragen over het onderdeel DBA kunt u hier stellen.

Wij staan (digitaal) voor u klaar.

Standhouders


Mark Hidders
Specialist Loonheffingen

Herma Steenbergen
Specialist Loonheffingen
Toon van der Galiën
Specialist Loonheffingen