Ga direct naar de inhoud
Naar de homepage van Intermediairdagen

Loonheffingen

Het thema loonheffingen heeft twee verschillende sessies.

Sessie 1: Actualiteiten loonheffingen (14.00 – 14.30 uur en 16.50 - 17.20)

Net als ieder ander jaar staan er ook dit jaar wijzigingen voor de loonheffingen op stapel. Deze nemen wij graag met u door. In deze sessie besteden wij aandacht aan de wijzigingen in de werkkostenregeling (WKR), het overgangsrecht van de 30% regeling, de aanpassing in de Wet Tegemoetkoming Loondomein (WTL) en staan we stil bij de nieuwe fietsregeling.

Sessie 2: Wet Arbeidsmarkt in Balans - verdieping (15.30 – 16.00 uur)

Vorig jaar hebben wij u op hoofdlijnen geïnformeerd over het wetsvoorstel ‘Arbeidsmarkt in balans’ (WAB). Inmiddels zijn we een jaar verder. Graag nemen wij u mee in de laatste stand van zaken. Daarbij staan wij uitgebreid stil bij de uitzonderingen en bij de herzieningsgronden met voorbeelden. We leggen uit hoe u deze in uw administratie verwerkt.

Daarnaast kijken we aan de hand van een korte checklist of u klaar bent voor de invoering van de WAB. Voor deze sessie gaan wij er vanuit dat u basiskennis van de WAB bezit. Bekijk hiervoor de presentatie van vorig jaar.

Sprekers


mr. Nanda Boets
Specialist Loonheffingen

Elianne Blom
Specialist Loonheffingen

mr. Henk Keizer
Specialist Loonheffingen

Simone Penterman
Specialist Loonheffingen

drs. Edith de Bourgraaf
Specialist Loonheffingen
Gajan Paramanathan, MSc
Specialist Loonheffingen

Informatiemarkt Loonheffingen

U kunt bij de stand Loonheffingen de hele dag terecht voor al uw vragen die u heeft na het volgen van een sessie loonheffingen. Wij kunnen u meer vertellen over de ‘Wet arbeidsmarkt in Balans’, de wijzigingen in de werkkostenregeling en de ‘Wet tegemoetkomingen loondomein’.

Daarnaast beantwoorden wij vragen op gebied van: de loonbelasting, premies volksverzekeringen, de werknemersverzekeringen en de zorgverzekeringswet.

Standhouders


Gerrit Brinkman
Specialist Loonheffingen

Herma Steenbergen
Specialist Loonheffingen
Toon van der Galiën
Specialist Loonheffingen

Bekijk ook