Ga direct naar de inhoud
Naar de homepage van Intermediairdagen

Terugkijken Intermediairdagen 2018

Plenaire opening

De video-opname die u hier kunt zien, geeft een impressie van een aantal grote actuele ontwikkelingen.

Thema’s

Partners

Voor de Intermediairdagen werkt de Belastingdienst samen met:

Logius, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Checkout
Stichting Betrouwbare Afrekensystemen
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Ondernemersplein
Forum Fiscaal Dienstverleners
Standard Business Reporting