Go directly to content
Naar de homepage

Terugkijken Intermediairdagen 2018

Plenaire opening

De video-opname die u hier kunt zien, geeft een impressie van een aantal grote actuele ontwikkelingen.

Thema’s


Auto

Btw

Douane

eOverheid

Inkomstenbelasting

Internationaal

Invordering

Loonheffing

RVO

Toeslagen

Toezicht

Partners

Voor de Intermediairdagen werkt de Belastingdienst samen met:

Logius, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Checkout
Stichting Betrouwbare Afrekensystemen
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
UWV
Ondernemersplein
Forum Fiscaal Dienstverleners
Standard Business Reporting