Ga direct naar de inhoud
Naar de homepage van Intermediairdagen

Intermediairdagen 2018: Internationaal

Sessie grensoverschrijdend werken: gevolgen voor de LH en IB

Steeds meer mensen werken internationaal. Denk daarbij niet alleen aan reizen naar verre landen voor zakelijke doeleinden. Een werknemer die in Nederland woont en in België of Duitsland arbeid verricht werkt al grensoverschrijdend. Weet u in welk land deze werknemer zijn inkomstenbelasting moet betalen? Op welke wijze wordt dubbele belastingheffing voorkomen? Verandert dat als hij uitgezonden wordt door zijn Nederlandse werkgever om (tijdelijk) in het buitenland te werken? Wanneer moet de Nederlandse werkgever nog loonheffing inhouden? Hoe zit het met de sociale zekerheid? In welk land worden de premies daarvoor betaald? Allemaal vragen waarmee een werknemer die internationaal werkzaam is geconfronteerd wordt. Team GWO, een samenwerkingsverband tussen de Nederlandse, Duitse en Belgische belastingdiensten, informeert u over de fiscale gevolgen en consequenties voor de sociale zekerheid bij grensoverschrijdend werken. Wij zullen praktische informatie delen, zoals vindplaatsen op het internet met (teksten van) belastingverdragen, stroomschema’s en brochures die u kunnen helpen bovenstaande vragen zelf te beantwoorden.

Downloads en handige links