Ga direct naar de inhoud
Naar de homepage van Intermediairdagen

Formeel Recht

Sessie Boete in het Formeel Recht

De termen verzuimboete en vergrijpboete komt u in de praktijk regelmatig tegen. Een boete bij niet tijdige of onjuiste naleving van fiscale verplichtingen. Dit geldt niet alleen voor belastingplichtigen. Ook anderen zoals adviseurs, boekhouders en intermediairs kunnen een boete krijgen.

In deze sessie leggen wij de verschillen tussen verzuimboete en vergrijpboete uit. Hierin nemen we de beboetbaarheid bij derden mee, met het oog op: medeplegen, doen plegen, uitlokken en medeplichtigheid.

Daarnaast staan we stil bij de belastingrente. Soms onterecht berekend? Of toch niet?

Voor het volgen van deze sessie is voorkennis over dit onderwerp niet nodig.