Ga direct naar de inhoud
Belastingdienst, onderdeel van de Rijksoverheid - Naar de homepagina
Home

Loonheffingen

Het thema loonheffingen heeft twee verschillende sessies.

Sessie Actualiteiten loonheffingen

Net als ieder ander jaar staan er ook dit jaar wijzigingen voor de loonheffingen op stapel. Deze nemen wij graag met u door. In deze sessie besteden wij aandacht aan de wijzigingen in de werkkostenregeling (WKR), het overgangsrecht van de 30% regeling, de aanpassing in de Wet Tegemoetkoming Loondomein (WTL) en staan we stil bij de nieuwe fietsregeling.

Sessie Wet Arbeidsmarkt in Balans - verdieping

Vorig jaar hebben wij u op hoofdlijnen geïnformeerd over het wetsvoorstel ‘Arbeidsmarkt in balans’ (WAB). Inmiddels zijn we een jaar verder. Graag nemen wij u mee in de laatste stand van zaken. Daarbij staan wij uitgebreid stil bij de uitzonderingen en bij de herzieningsgronden met voorbeelden. We leggen uit hoe u deze in uw administratie verwerkt.

Daarnaast kijken we aan de hand van een korte checklist of u klaar bent voor de invoering van de WAB. Voor deze sessie gaan wij er vanuit dat u basiskennis van de WAB bezit. Bekijk hiervoor de presentatie van vorig jaar.

Bekijk ook