Ga direct naar de inhoud
Belastingdienst, onderdeel van de Rijksoverheid - Naar de homepagina

Loonheffingen

Voor het thema loonheffingen zijn 2 verschillende sessies te volgen op 2 momenten in het programma.

Sessie 1: Premiedifferentiatie WW en Brexit

Op 27 oktober 2020 is een brief naar de Tweede Kamer verzonden waarin stond dat binnen de premiedifferentiatie WW de 30% herzieningssituatie ook in 2021 wordt opgeschort. Daardoor wijzigt de inhoud van deze presentatie.

Het eerste deel van deze presentatie zal nog steeds in het teken staan van de premiedifferentiatie WW. Hierin staat de vraag centraal: 'Zorgt een uitbreiding van het aantal arbeidsuren voor het ontstaan van een oproepovereenkomst'?

Daarna nemen wij u mee in de gevolgen voor de sociale zekerheid van de Brexit. Op 1 januari 2021 gaat er wat veranderen voor medewerkers die in het Verenigd Koninkrijk werken of gaan werken of die vanuit het Verenigd Koninkrijk in Nederland werken of gaan werken. Wij helpen graag u hierop voor te bereiden.

Voor het onderwerp premiedifferentiatie WW is voorkennis nodig. Kijk hiervoor de presentatie van vorig jaar.

Zie ook

kennisdocument premiedifferentiatie WW

Sessie 2: Actualiteiten

De uitbraak van het coronavirus heeft een grote impact op het openbare leven en werkgevers. Het kabinet heeft extra fiscale maatregelen genomen vanwege het coronavirus.

Welke maatregelen zijn genomen op het gebied van de loonheffingen? En welke thuiswerkfaciliteiten kunnen onbelast worden versterkt? Wij praten u graag bij over deze maatregelen.

Daarnaast helpen wij u graag om goed voorbereid het nieuwe jaar in te gaan. We bespreken de wijzigingen in de loonheffingen per 1 januari 2021.

Voor het bijwonen van deze sessie is voorkennis over dit onderwerp niet nodig.

Zie ook:

handboek loonheffingen

forum salaris

Goedkeuring reiskostenvergoeding tot 1 februari 2021