Direct naar inhoud

Terugkijken Intermediairdagen

Terugkijken

De video-opname die u hier kunt zien, geeft een impressie van de Intermediairdagen.

Interviews

Er zijn ook diverse interviews afgenomen om een registratie te geven van de Intermediairdagen.

Thema’s


Opening

Loonheffing

Btw

Inkomstenbelasting

Auto

eOverheid

RVO

Douane

Toeslagen

Partners

Voor de Intermediairdagen werkt de Belastingdienst samen met:

Logius, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Checkout
Stichting Betrouwbare Afrekensystemen
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
UWV
Ondernemersplein
Forum Fiscaal Dienstverleners
Standard Business Reporting