Go directly to content
Naar de homepage

Terugkijken Intermediairdagen 2017

Terugkijken

De video-opname die u hier kunt zien, geeft een impressie van de Intermediairdagen.

Thema’s

Partners

Voor de Intermediairdagen werkt de Belastingdienst samen met:

Logius, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Checkout
Stichting Betrouwbare Afrekensystemen
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
UWV
Ondernemersplein
Forum Fiscaal Dienstverleners
Standard Business Reporting