Direct naar inhoud
Naar de homepage

Intermediairdagen 2017: Toeslagen

Sessie 1: Toeslagen 2018

We geven informatie over wetswijzigingen van de verschillende toeslagen en de consequenties voor de toeslaggerechtigden. Een van de wijzigingen (herinvoer 10%-regeling) zal positief kunnen uitpakken wanneer er een terugvordering is ontstaan op basis van een hoger inkomen van een ex-partner of voormalige medebewoner. In sessie 3: Praktijktips lichten we met praktische voorbeelden toe wat dit kan betekenen voor uw klanten.

Vanaf 2018 is ook kinderopvangtoeslag mogelijk voor kinderen op de peuterspeelzaal. We nemen de voorwaarden met u door.

Intermediairdagen 2017 – sessie 1 Toeslagen 2018 – in beeld

Sessie 2: Correcte Huishoudsamenstelling (CHS)

Om de privacy van de burger te bevorderen en zogenaamde adresverschillen te voorkomen, zijn verschillende maatregelingen doorgevoerd. We leggen uit wat CHS inhoudt en gaan ook in op de voordelen en de consequenties voor bijvoorbeeld bewoners van verzorgingshuizen en studenten.

Intermediairdagen 2017 – sessie 2 Correcte Huishoudsamenstelling (CHS) – in beeld

Sessie 3: Praktijktips

Net als in voorgaande jaren zullen we lastige praktijksituaties doornemen. We vertellen op welke wijze u uw klanten kunt ondersteunen om het risico van te veel ontvangen toeslag(en) zo gering mogelijk te houden.

Intermediairdagen 2017 – sessie 3 Praktijktekst – in beeld